Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. / Be the change you want to see in the world. – Mahatma Gandhi

Moją misją jest wspieranie zarówno kobiet jak i mężczyzn w trudnych momentach życia i w sytuacjach kryzysowych poprzez psychoterapię w nurcie Gestalt (integracja ciało – umysł – emocje), a także wspieranie rozwoju osobistego wszystkich, którzy chcą przestać zmagać się z trudnościami w komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi, chcą zmiany na lepsze i w życiu, i w pracy – bez stresu, zdenerowowania i w zrównoważony sposób. Psychoterapia Gestalt  zajmuje się chwilą obecną i ma na celu pogłębienie świadomości oraz przyjęcie odpowiedzialności za siebie i za swoje działania oraz umożliwia klientowi podejmowanie świadomych decyzji tu i teraz i w relacji Ja – Ty.

 

Po co?

Bo w psychoterapii Gestalt uważamy, że “istoty ludzkie – nawet te znajdujące się w bardzo trudnej sytuacji – najlepiej będą się rozwijać i brać odpowiedzialność za własne życie, jeśli staną się bardziej świadome tego, kim są wraz ze wszystkimi swoimi potrzebami i pragnieniami, uczuciami i myślami, sprzecznościami i konfliktami, z tym, co mówią i co robią. Tylko wtedy mogą się czuć odpowiedzialne za własne życie i dokonywac wyborów tak, by znaleźć najlepsze rozwiązanie własnych problemów.” (C. Sills, S. Fish, P. Lapworth).

Bo każdy człowiek, który się rozwija, lepiej się komunikuje z innymi. Lepsza komunikacja z innymi rodzi się z poczucia własnej wartości, wewnętrznej harmonii i spokoju, dzięki czemu emanujemy autentycznością. Ten stan zachęca innych do porozumiewania sie z nami w ten sam sposób – na bazie uprzejmości, życzliwości i wzajemnego szacunku, bez potrzeby ‘zwyczajowego’ zbędnego krytykowania i oceniania.

Bo chcę wspierać tworzenie relacji typu WIN -WIN (wygrana – wygrana) i domu, i w pracy.  Mam  wrażenie, że środowisko współzawodnictwa to już dość przestarzały model, wynikający z myślenia w kategoriach braku i niedostatku. Ten sposób myślenia w żąden sposób nie pasuje do wyzwań dzisiejszej rzeczywistosci. Zamiast konkurencji chcę promować model synergii i skuteczne wykorzystywanie różnorodności naszych umiejętnosci, zdolności i innych zasobów wewnętrznych.

Bazę wszystkich moich kursów, programów i warsztatów rozwojowych stanowi:

  • mindfulness – praktyka uważności, a jednocześnie harmonijne podejście do życia, świata i ludzi wokół nas,
  • psychoterapia w nurcie Gestalt, należąca do Psychologii Humanistycznej,
  • moja autorska metoda zrównoważonej i niezwykle skutecznej Komunikacji 50 na 50 (Equal Share Communication) stworzona przez mgr Katarzynę Weiss, założycielkę Mindful Cultures
  • Zen Coaching – współczesne podejście coachingowe, w doskonały sposób łączące przede wszystkim podejście mindfulness z pracą z ciałem (Focusing) i podstawowymi elementami NVC – Non-Violent Communication (Porozumienia bez Przemocy)
  • Analiza Transakcyjna – teoria i podejście praktyczne w terapii autorstwa dra Erica Berne’a, która wyjątkowo trafnie prezentuje podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej i rozwoju samoświadomości.

Na co dzień wspieram rozwój osobisty kobiet i mężczyzn – przedsiębiorców, managerów, leaderów,   rodziców, nauczycieli oraz młodzieży szkolnej.

Sesje indywidualne – psychoterapia Tarnowo Podgórne, psychoterapia Poznań – prowadzę w gabinecie.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą.