Nasza misja

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. / Be the change you want to see in the world. – Mahatma Gandhi

Misją MINDFUL CULTURES jest wspieranie rozwoju osobistego wszystkich, którzy chcą przestać zmagać się z trudnościami w komunikacji z samym sobą i z innymi ludźmi, chcą zmiany na lepsze i w życiu, i w pracy – bez stresu, zdenerowowania i w zrównoważony sposób.

Naszym celem jest zainspirowanie i wsparcie rozwoju i umiejętności komunikacyjnych przynajmniej 1 000 000 osób do roku 2020.

Dlaczego?

Bo każdy człowiek, który się rozwija, lepiej się komunikuje z innymi. Lepsza komunikacja z innymi rodzi się z poczucia własnej wartości, wewnętrznej harmonii i spokoju, dzięki czemu emanujemy autentycznością. Ten stan zachęca innych do porozumiewania sie z nami w ten sam sposób – na bazie uprzejmości, życzliwości i wzajemnego szacunku, bez potrzeby ‘zwyczajowego’ zbędnego krytykowania i oceniania.

Bo chcemy wspierać tworzenie relacji typu WIN -WIN (wygrana – wygrana) i domu, i w pracy.  Mamy wrażenie, że środowisko współzawodnictwa to już nieco przestarzały model, wynikający z myślenia w kategoriach braku i niedostatku. Ten sposób myślenia w żąden sposób nie pasuje do wyzwań dzisiejszej rzeczywistosci. Zamiast konkurencji chcemy promować model synergii i skuteczne wykorzystywanie różnorodności naszych umiejętnosci, zdolności i innych zasobów wewnętrznych.

Bazę wszystkich naszych programów i warsztatów rozwojowych stanowi:

  • mindfulness – praktyka uważności, a jednocześnie harmonijne podejście do życia, świata i ludzi wokół nas,
  • nasza autorska metoda zrównoważonej i niezwykle skutecznej Komunikacji 50 na 50 (Equal Share Communication) stworzona przez mgr Katarzynę Weiss, założycielkę Mindful Cultures
  • Zen Coaching – współczesne podejście coachingowe, w doskonały sposób łączące przede wszystkim podejście mindfulness z pracą z ciałem (Focusing) i podstawowymi elementami NVC – Non-Violent Communication (Porozumienia bez Przemocy)
  • Analiza Transakcyjna – teoria i podejście praktyczne w terapii autorstwa dra Erica Berne’a, która wyjątkowo trafnie prezentuje podstawowe elementy komunikacji interpersonalnej i rozwoju samoświadomości

Oferujemy praktyczne rozwiązania dla biznesu w zakresie szkoleń i warsztatów z  rozwoju kompetencji i wiedzy niezbędnych w skutecznej komunikacji międzykulturowej, audytu międzykulturowego oraz specjalistycznych kursów językowych “szytych na miarę” dla danego klienta. Pomagamy organizacjom integrować zespoły (również międzykulturowe), odstresowywać pracowników i wdrażać nowe sposoby komunikacji.

Wspieramy rozwój osobisty przedsiębiorców, managerów, leaderów,  kobiet, rodziców, nauczycieli, młodzieży szkolnej i każdego, z kim rezonuje nasza oferta.

Naszym celem jest wsparcie rozwoju i umiejętności komunikacyjnych 1 000 000 osób do roku 2020.

Dlaczego?

Bo każdy człowiek, który się rozwija, lepiej się komunikuje z innymi. Lepsza komunikacja z innymi rodzi się z poczucia własnej wartości, wewnętrznej harmonii i spokoju, dzięki czemu emanujemy autentycznością. Ten stan zachęca innych do porozumieniwania sie z nami w ten sam sposób – na bazie uprzejmości, życzliwości i wzajemnego szacunku.

Bo chcemy wspierać tworzenie relacji typu WIN -WIN (wygrana – wygrana) Mamy wrażenie, że środowisko współzawodnictwa to nieco już przestarzały model, w żąden sposób nie pasujący do wyzwań dzisiejszej rzeczywistosci. Zamiast konkurencji chcemy promować model synergii i skuteczne wykorzystywanie różnorodności naszych umiejętnosci, zdolności i innych zasobów wewnętrznych.