Anna, UCLan


Kasia is a fabulous  facilitator who empowers all the group to speak honestly and openly and so as a consequence we all seem to bond and offer positive support and reinforcement.

Steve


I very much enjoyed the space and seeing others benefit from their own self-exploration. But I think the workshop could be longer.

Emma, HR Manager, Preston


The workshop flew and was a good awareness raising activity. Group work very powerful and helps proactive. Really good value. Expertly facilitated.  

Uczestniczka, Lusuwo


Praca w grupach wnosi na zajęciach duży zastrzyk energii. Tworzy zjawisko synergii. Praca nad sobą i obserwacja innych powoduje, że na warsztatach stajemy się jednocześnie słuchaczami, mówcami i obserwatorami. Powoduje to, że dany temat poznajemy z wielu punktów widzenia jako podmiot warsztatów oraz jako obserwator pracy i odczuć innych osób.

Action Learning Workshops for Personal Advisers, UCLan, Preston


I attended the first session very unsure as I don't come forward in sharing. However. the environment made me feel comfortable very quickly. The group dynamics was brilliant and Kasia is an excellent facilitator. It helped me look at life more positively. I always left feeling better.

Uczestniczka, Tarnowo Podgórne


Wspólna rozmowa na temat zaufania i obaw ułatwiła mi bliskie poznanie i zrozumienie tych pojęć, a także z czego wynikają brak zaufania i obawy oraz sposób ich odczuwania. Chciałabym oczyścić się z obaw i lęków. Uświadomiłam sobie jak trudne było życie kobiet w mojej rodzinie. Poczułam od nich sympatię i współczucie. Odnalazłam w sobie wspólne z nimi cechy, zainteresowania i talenty.

Uczestniczka, Poznań


Autentycznie wszystko było dla mnie nowe. Pomocna okazała się sama grupa, która bez żadnych uprzedzeń przyjęła mnie do swojego zacnego grona, a także Twoja uwaga Kasiu, bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś tak pięknie potrafił słuchać, dziękuję.