Świadomość bycia tu i teraz. Od uważnego Bycia do uważnego działania

Świadomość bycia tu i teraz. Od uważnego Bycia do uważnego działania

Świadomość bycia tu i teraz. Od uważnego Bycia do uważnego działania